מבנה נייד בקליק

  • מכולות מקלחות 4 תאים

  • מכולת מקלחת

  • מכולות שירותים 10 תאים

  • מכולות משרד

  • מכולת קופות 6 תאים ממוזגות

  • מכולות קופות 12 תאים ממוזגת 2.5X 6 מטר

  • מכולות ברזל 6 מטר

  • מכולות 12 מטר

  • מכולות קירור והקפאה