מכולות קופות 12 תאים ממוזגת 2.5X 6 מטר

מכולות קופות 12 ו-6 תאים ממוזגות דלפקי שירות חיצוניים ופנימיים אשנבי שירות כיסאות לקופאים/יות 2.5X 6 מטר

5-t